Technieken

Wij combineren gesprekken met verschillende verdiepende therapievormen en coachtechnieken, waarbij zowel het bewuste als het onbewuste in gang wordt gezet. Voorbeelden hiervan zijn (in willekeurige volgorde):

 

Mindfulness

Als we iets niet willen, omdat het bijvoorbeeld pijnlijk of verdrietig is, dan zijn we geneigd uit angst of ergernis het af te weren of weg te duwen. Door middel van Mindfulness technieken gaan we ruimte maken voor wat er is in plaats van te proberen er iets anders van te maken. Kijken naar de dingen zoals ze zijn in het hier en nu. Vanuit erkennende opmerkzaamheid bewust worden van je moeilijkheden, zodat je op een andere manier kunt gaan reageren in plaats van het automatisch afdraaien van oude niet werkende manieren. Mindfulness ondersteunt jouw proces in de therapie en versterkt het traject van zelfontdekking en zelfontplooiing.

 

Innerlijk kindwerk

Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat we geen contact meer hebben met bijvoorbeeld onze spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

 

Delenwerk / Voice Dialogue

Bij Delenwerk en Voice Dialogue wordt gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen.

 

Bio-Energetica

Psychische spanningen kunnen zich in ons lichaam door spierspanning vastzetten. Bijvoorbeeld bij langdurige stress zetten spanningen zich vast in nek, schouders en/of onderrug.
Door aandacht te geven aan wat het lichaam te zeggen heeft, kunnen we weer een diepgaande verbinding maken met onze innerlijke behoeften, conflicten, verwarring en gevoelens die niet openlijk worden geuit of zelfs onderkend en die daarom een uitweg zoeken via het lichaam.

 

Systemisch werken

Thema’s waar wij als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Systemisch werken legt de verbinding met het groter geheel (de generatielijn) met als doel de cliënt inzicht te geven in de overgenomen patronen of ladingen om vervolgens zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te kunnen nemen.

 

‘Binnenwereld-Buitenwereld’ methode

Deze methode zorgt voor het meer bewust-er-zijn en van daaruit gaan handelen. Het aanleren van je eigen aanwezigheid (basis) in contact met de buitenwereld. Je leert je eigen passende levenshouding kennen en leven. Deze methode is in het bijzonder zeer nuttig voor HSP’s (Hoog Sensitieve Personen) en bij bijvoorbeeld angst of identiteitsproblematiek.

 

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte meditatieve ontspanning om in contact te komen met het onbewuste. Tevens behoudt je de controle en blijf jij je volledig bewust van wat er gebeurt. Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden.

 

Regressietherapie

Alles wat we ooit hebben meegemaakt ligt ergens in ons onbewuste opgeslagen. Met behulp van regressietechnieken is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Bijvoorbeeld momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen. Juist die momenten hebben een enorme doorwerking in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

 

Energetische therapie

Bij energetische therapie wordt de mens gezien als drie-eenheid: lichaam, geest en hoger mentaal lichaam. In onze prestatiegerichte westerse maatschappij komt burn-out, depressie, en vele andere mentale en fysieke klachten veelvuldig voor. Mensen waren nooit eerder zo vermoeid en gestrest als nu en is de drie-eenheid: lichaam, geest en hoger mentaal lichaam in disbalans geraakt. Het doel van energetische therapie is het behandelen van deze blokkades en verstoringen. Lichaam en geest opnieuw in balans te brengen en het zelf genezend vermogen herstellen. Niet zozeer richten op de klacht maar op het herstellen van balans en het herstellen van de verbinding met je diepste zelf. Je energie weer kunnen laten stromen, zodat je je weer gezond voelt en vitaliteit ervaart.

 

Lichaamsgerichte Trauma therapie

Trauma gaat over uit contact gaan met jezelf en de wereld (door wat je hebt meegemaakt of juist hebt gemist). Bij trauma is het essentieel om holistisch en fysiologisch te werken. Ruimte maken voor dat wat is achter de woorden. Middels rust, ruimte en vertraging leren luisteren naar het verhaal van het lichaam. Het lichaam helpen reguleren en alsnog verwerken wat toen niet kon. Het herstellen met jezelf en de ander en het leven.

 

RET

RET (Rationeel Emotieve Therapie) is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.

 

NLP

NLP helpt om jezelf algemeen en in positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust verandering in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen.
Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.