Privacyverklaring

 

De algemene gegevens van Binnenste Bewust zijn:

Naam: Binnenste Bewust
KVK nr. 85091499
BTW nr. NL863505211B01
Emailadres: info@binnenstebewust.nl

Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe Binnenste Bewust je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Binnenste Bewust respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van de website.

Binnenste Bewust gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Binnenste Bewust is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Binnenste Bewust via het emailadres of het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

 

Persoonsgegevens die Binnenste Bewust verwerkt

Binnenste Bewust verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Binnenste Bewust en/of omdat je deze gegevens zelf aan Binnenste Bewust verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Binnenste Bewust verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen: – Je opgegeven naam – Je opgegeven woonplaats (niet verplicht) – Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht) – Je opgegeven E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Binnenste Bewust verwerkt

Binnenste Bewust verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – Je gezondheid, indien je in het contactformulier of per email daar iets over meldt.

 

Binnenste Bewust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor de facturatie van de geleverde dienst
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je regelmatig een email-nieuwsbrief. Indien je deze berichten niet meer wenst te ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link in onze nieuwsbrief.

  • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten en/of wijzigingen van diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnenste Bewust neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Binnenste Bewust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij Binnenste Bewust navragen wat de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Binnenste Bewust verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Binnenste Bewust, sluit Binnenste Bewust een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Binnenste Bewust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Binnenste Bewust maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Binnenste Bewust en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Binnenste Bewust een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Binnenste Bewust van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Binnenste Bewust door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.  Binnenste Bewust neemt vervolgens per e-mail contact met jou op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Binnenste Bewust jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar Binnenste Bewust te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnenste Bewust reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe Binnenste Bewust persoonsgegevens beveiligt

Binnenste Bewust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt beheerd door Bewust Webdesign, gevestigd in Alphen aan den Rijn. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een verwerkersovereenkomst tussen Binnenste Bewust en de beheerder van deze website. Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Binnenste Bewust via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Binnenste Bewust door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Binnenste Bewust ontvangen hebt.

 

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Binnenste Bewust aansprakelijk.

 

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

 

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en Binnenste Bewust behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring. Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-04-2023